Showing posts with label Programming.
HTML5 web worker: the fundamentals

Web worker (còn tên gọi khác là worker) là một phương thức đơn giản cho phép website chạy các script ngầm. Tiến trình của worker có thể được thực thi mà không có bất cứ tương tác nào với giao diện người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ …

Little endian vs. Big endian

Little endian và big endian, đây là hai phương thức khác nhau để lưu trữ dữ liệu dạng nhị phân (binary). Bình thường thì chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đến chúng làm gì. Bởi mọi việc sẽ được tự động hoá hết.

Thế nhưng có những tình huống …

Python: Object, Mutable and Immutable

Python là một ngôn ngữ cho phép chúng ta lập trình theo nhiều paradigm khác nhau: Lập trình thủ tục, lập trình hàm, lập trình hướng đối tượng, lập trình mệnh lệnh. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng Python để giải quyết các bài toán …

Javascript: async/await

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng Promise để code bất đồng bộ dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cách nâng cao hơn nữa để code bất đồng bộ trong JavaScript. Đó chính là sử dụng async …

Javascript: Promise

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía client, giúp chúng ta có những ứng dụng web đẹp hơn, thao tác dễ hơn, hiệu ứng cool hơn. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của JavaScript hơi đặc thù một chút. Rất nhiều hoạt động của nó đều ở dạng bất …

We should use ESLint in project

JavaScript đã trở thành một ngôn ngữ cực kỳ phổ biến trong lập trình web. Gần như bất cứ lập trình viên web nào cũng đều phải biết code JavaScript. Thế nhưng biết là một chuyện, code tốt lại là chuyện khác. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu …

Django inline formset: understanding and mastering

Django đã cung cấp cho chúng ta model formmodel formset giúp chúng ta làm việc với form của các model, cả số ít lẫn số nhiều.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề có phần phức tạp hơn một chút, đó là inline …

Algorithm: Primality test

Kiểm tra tính nguyên tố của một số luôn là một vấn đề "đau đầu". Số nguyên tố luôn là một trong số những vấn đề toán học hấp dẫn, cũng vì thế mà các kỹ thuật kiểm tra số nguyên tố luôn luôn được phát minh, cải tiến nhằm …

Python: How to use nested functions

Như chúng ta đã biết, trong Python, hàm cũng là đối tượng, hơn nữa, nó còn là đối tượng first-class. Nhờ đó, chúng ta có thể thao tác với hàm như mọi đối tượng khác. Chúng ta có thể tạo ra hàm, xoá bỏ nó, gán cho biến, truyền làm …

Python: instance method vs class method vs static method

Trong lập trình hướng đối tượng nói chung instance method và class method đều rất quan trọng. Một số ngôn ngữ như Python cung cấp thêm một loại method nữa là static method. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các loại phương này trong ngôn ngữ Python …

2 / 5