Something for new semester

Posted in Life on October 03, 2012 by manhhomienbienthuy Comments
Something for new semester

Viết gì đó cho ngày đầu học kỳ

Tháng 10, 2012

Cần phải viết gì đó cho những đầu tiên của học kỳ mới. Mặc dù chưa biết viết gì?

Học kỳ mới đã bắt đầu. Đăng ký cũng xong rồi. Nhưng mà hơi tức, không đăng ký được môn Internet Design. Nó có môn điều kiện là môn Introduction to the Internet. Thế này thì 2 năm ở đây không thể đăng ký được môn này rồi. Trường này không tính các môn học ở Việt Nam tương đương môn nào hay sao??

Có lẽ mùa thu cũng đã bắt đầu rồi. Nhiệt độ đang thấp dần mặc dù nhiều lúc vẫn thấy hơi nóng. Mùa thu ở Nhật với lá đỏ có vẻ cũng khá lãng mạn. Cũng đã nghe nói nhiều nhưng mà chưa tận mắt nhìn thấy nên chưa biết thế nào. Bây giờ thì vẫn chưa đến lúc đó, nhưng mà chắc là sắp rồi.

Tình hình học hành kỳ này có vẻ phức tạp hơn kỳ trước nhiều khi mà mình không có ý định giảm số môn học đi. Trong khi kỳ này còn làm thêm Term Project cho phần research. Có thể là khó khăn nhưng mà không sao. Học hành vốn là việc khó khăn, không ai nói học hành là dễ dàng cả.... Hy vọng đến cuối kỳ mọi việc sẽ ổn cả.

Thôi, đầu học kỳ tam thời viết thế này đã. Hôm nào cảm xúc tràn về sẽ viết tiếp. Chắc là một ngày không xa...

I apologise for any typos. If you notice a problem, please let me know.

Thank you all for your attention.