Life is full of paradoxes

Posted in Life on October 17, 2011 by manhhomienbienthuy Comments
Life is full of paradoxes

Thế giới vốn đầy nghịch lý

Thế giới này quả thật đầy rẫy những điều nghịch lý. Bạn cảm thấy không thể nào hiểu và giải quyết được những điều như vậy? Chẳng sao cả, bởi thế giới này vốn khó hiểu như vậy đấy.

Thế thì làm sao chúng ta có thể sống và tìm hạnh phúc đích thực trong thế giới đầy mâu thuẫn và nghịch lý như vậy? Giải pháp đương nhiên không phải là những lời than phiền, hay sự tuyệt vọng. Mà vấn đề là bạn hãy thừa nhận: thế giới này nhiễu loạn đến mức bạn không thể nào hiểu được, nhưng dù vậy, bạn vẫn hoàn toàn có thể biến nó trở nên có ý nghĩa hơn, và bạn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ngay trong một thế giới đầy những nghịch lý.

Bạn chính là người phải tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình trong tất cả những nghịch lý đó. "Nghịch lý" là điều gì đó trái ngược với mọi tư duy, ý thức, hay những nhận định thông thường. Nhưng nghịch lý vẫn cứ tồn tại, và không ai có thể phủ nhận nó.

Con người không phải là nạn nhân của cuộc sống này, mà chúng ta là những nhân tố, những con người tạo nên cuộc sống. Chúng ta có ý thức, nhận định, khả năng và có cuộc sống riêng của chúng ta. Con đường đi tìm ý nghĩa của mỗi người không được quyết định bởi các tác động từ thế giới khách quan, mà chính là từ bởi thái độ của người khi phản ứng lại thái độ ấy.

I apologise for any typos. If you notice a problem, please let me know.

Thank you all for your attention.